top of page
Ria Formosa, Salinas do Grelha, Algarve

návštěvy pro školy

Prohlídky pro skupiny od 10 studentů.

Prezentované aktivity a témata budou záviset na úrovni a věku návštěvníků.

Můžete se dozvědět:

  • Jaké jsou charakteristiky tradičních solných pánví

  • Historii solných pánví ve světě, v Portugalsku a solných pánví Grelha

  • Celý proces transformace a extrakce mořské soli

  • Fyzicko chemické přeměny soli

  • Rozdíl mezi tradiční mořskou solí hrubozrnnou a solným květemO různých typech solí

  • O fauně a flóře přírodní rezervace Ria Formosa

bottom of page